Bij Medair doen we alles om mensen in verwaarloosde gemeenschappen te bereiken die getroffen zijn door natuurrampen, conflicten of andere crises. Aardbevingen. Overstromingen. Droogte. Burgeroorlog. Willekeurig geweld. Grootschalige ontheemding. Uitbraken van ziekten. We helpen daar waar hulp het hardst nodig is. We helpen daar waar hulp moeilijk te vinden is. 

 

Vorige programma's

Sinds 1989 heeft Medair verlichten van het lijden van miljoenen mensen in de crisis in 30 landen.
Zien waar we hebben geholpen