Update Nepal: Niet zomaar een baan voor het geld

05 augustus 2016

Update Nepal: Niet zomaar een baan voor het geld

Metselaarstraining in Bijulikot​, Nepal, 2016

Dat hij metselaar was en al zeven jaar lang huizen bouwde, maakte niets uit. Toen Nepal in april 2015 getroffen werd door de aardbeving, stortte Uday’s huis met verdieping in, net zoals vele andere huizen.

De huizen in deze bergachtige regio van Nepal zijn vaak van steen en modder, omdat die materialen betaalbaar en verkrijgbaar zijn op de lokale markten. Helaas zijn het niet heel veilige of sterke bouwmaterialen, wat ertoe leidde dat 500.000 huizen beschadigd of verwoest werden door de aardbevingen.

Update Nepal: Niet zomaar een baan voor het geld
 
Metselaarstraining in Bijulokot, Nepal, 2016
Dat hij metselaar was en al zeven jaar lang huizen bouwde, maakte niets uit. Toen Nepal in april 2015getroffen werd door de aardbeving, stortte Uday’s huis met verdieping in, net zoals vele andere huizen.
De huizen in deze bergachtige regio van Nepal zijn vaak van steen en modder, omdat die materialenbetaalbaar en verkrijgbaar zijn op de lokale markten. Helaas zijn het niet heel veilige of sterkebouwmaterialen, wat ertoe leidde dat 500.000 huizen beschadigd of verwoest werden door deaardbevingen.

Uday, 29, became determined to learn new construction techniques that would make the homes he builds stronger and more resilient if another earthquake should hit the region. “Before the earthquake, I thought being a mason was just another way to earn an income for my family,” said Uday. “Now I feel the responsibility of building safer houses for my community.”  In March, Uday attended an intensive five-day mason training session delivered by Medair, where he learned many techniques for building safer and more resilient houses. “Before, I copied what others were doing to learn masonry techniques, without being certain how scientific they were,” said Uday. “Now I feel confident. I have learned the importance of using sill band in a house, using vertical reinforcements to make strong corners, and the correct percentage of closed walls to open doors and windows.

Uday (29) wilde heel graag nieuwe bouwtechnieken leren voor steviger huizen, die beter bestand zijn tegen een mogelijke nieuwe aardbeving. “Vóór de aardbeving zag ik mijn beroep als metselaar gewoon als een baan waarmee ik geld kon binnenbrengen voor mijn familie,” zegt Uday. “Maar nu voel ik me verantwoordelijk om veilige huizen te bouwen voor onze gemeenschap.”

In maart nam Uday deel aan een intensieve, vijfdaagse metselaarstraining van Medair. Daar leerde hij veel technieken om huizen te bouwen die veiliger en aardbevingsbestendiger zijn. “Vroeger kopieerde ik bouwtechnieken van anderen, zonder dat ik wist hoe verantwoord ze waren,” vertelt Uday. “Nu heb ik er vertrouwen in. Ik heb geleerd hoe belangrijk dorpels zijn in een huis, dat je vertikale wapening nodig hebt om sterke hoeken te maken en wat de juiste verhoudingen zijn tussen dichte wanden en open deuren en ramen.”

Uday tijdens het praktische gedeelte van de training.

Medair geeft op meerdere plaatsen in Nepal deze metselaarstrainingen. Onze ervaren trainers combineren theorie en praktijk om lokale metselaars de kennis en kunde te geven die ze nodig hebben om sterkere huizen voor hun gemeenschappen te bouwen. In totaal heeft Medair dit jaar al meer dan 150 metselaars getraind.

Eén van de metselaars was zo geïnspireerd door wat hij geleerd had en de nieuwe richting die het hem gaf, dat hij een lied schreef en uitvoerde voor de groep. In het vers verwerkte Arjun (25) de verwoesting die door de aardbevingen was aangericht en riep hij iedereen op om te leren van de fouten in het verleden en nu veilige onderkomens te bouwen. Zijn gedicht verwoordde wat hij geleerd had tijdens de training, op een manier die het gemakkelijk te onthouden maakte.

Voor Arjun is één van de grootste uitdagingen om de bergdorpen veilig te herbouwen de hoge kostprijs van de import van kwalitatief goede bouwmaterialen. Maar hij weet nu zeker dat dat het waard is. “Ik kan mensen er nu van overtuigen dat kwaliteit belangrijker is dan de prijs,” zegt hij. “Een veiliger huis bouwen is een eenmalige investering.”

 Door de aardbevingen in Nepal zijn meer dan 8.000 mensen omgekomen en meer dan 500.000 families dakloos geraakt, blootgesteld aan zware weersomstandigheden.  In Nepal is de kans op aardbevingen groot, daarom is het heel belangrijk om de metselaars te leren om beter te herbouwen.

Uw giften maken het mogelijk om de meest kwetsbare Nepalese gemeenschappen te helpen om beter dan ooit tevoren te herbouwen. Wilt u overwegen om vandaag een gift te geven?

Het werk van Medair in Nepal wordt ondersteund door de Europese Commissie, Mission Aviation Fellowship (NL), het vorstendom Liechtenstein, het Bureau voor Internationale Hulp van de VS, EO Metterdaad (NL), Lakärmissionen (SE), Mission East (DK), Red een Kind (NL), Swiss Solidarity (CH), Tear (NL), Transform Aid (AK), Woord en Daad (NL), All We Can (UK), Région Rhône-Alpes (FR), Genossenschaft Hilfe, Fondation Pierre Demaurex en de gulle steun van particuliere donateurs.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.


Verwante Verhalen

Meer Over Deze Regio