We hebben allemaal een thuis nodig. Onderdak geeft kwetsbare families levensreddende veiligheid en bescherming tegen slecht weer, ziekte en geweld, met name in de eerste stadia van een ramp of menselijk conflict. Onderdak is essentieel voor de menselijke waardigheid, het geeft een gevoel van veiligheid temidden van de chaos. Een goed gebouwd, stevig onderkomen geeft rust en hoop voor de toekomst.

HOE WE HELPEN
 

Noodonderdak - Wanneer door een ramp de huizen van families verwoest worden, kunnen we dankzij uw steun snel in actie komen om gemeenschappen te bereiken met noodhulp, gericht op overleving en veiligheid. We zorgen voor beschermend, duurzaam onderdak en essentiële huishoudelijke artikelen voor kwetsbare families, waarmee ze onmiddellijk hulp en warmte krijgen.

Wanneer mensen door een crisis van huis en haard verdreven zijn, geven we als het kan geldhulp aan kwetsbare families die willen schuilen in gehuurde onderkomens. Deze levensbelangrijke steun geeft mensen een waardige manier om de huur te betalen, zodat ze ergens kunnen wonen en zelf kunnen kopen wat ze nodig hebben.

Herstel en training - Om families te beschermen tegen nieuwe rampen helpen we hen om hun huizen beter op te bouwen dan ze waren. We gebruiken degelijke materialen en rampenbestendige bouwmethoden. Medair werkt tijdens het ontwerp en de bouw nauw samen met gemeenschappen en families, die daardoor een sterk gevoel van eigenaarschap ontwikkelen.

Onderkomens opknappen - Op plekken zoals vluchtelingenkampen knappen we samen met lokale bouwvakkers tijdelijke onderkomens op, zodat het warmer en veiliger wordt voor de gevluchte families. Ook verbeteren we de omstandigheden in de kampen, zodat het er gezonder en veiliger wordt. 

WERKEN BIJ MEDAIR