Je denkt er vaak niet over na als je een glas water drinkt. Maar voor veel te veel mensen is water drinken een spelletje Russische roulette. Het kan het verschil tussen leven of dood betekenen. Ten tijde van een crisis, wanneer de gezondheidsrisico’s toenemen, is er om levens te beschermen weinig belangrijker dan veilig water en sanitatie.

HOE WE HELPEN
 

Toegang tot veilig water - Meer toegang tot veilig drinkwater redt niet alleen levens, maar het kan ook leiden tot hogere productiviteit, waardoor mensen meer tijd krijgen om huishoudelijk werk te doen of geld te verdienen. Onze teams verbeteren de toegang tot veilig drinkwater voor gemeenschappen in een crisis door middel van bronnen, boorgaten, bronbescherming en regenwateropvang. Waar geen veilige drinkwaterbronnen voorhanden zijn, zoeken we samen met de afzonderlijke families naar behandelmethoden die voor hen bruikbaar zijn.

Sanitatie - Latrines bieden waardigheid en veiligheid, met name voor vrouwen en meisjes. Met uw steun bouwt Medair hygiënische latrines en handenwasstations op plaatsen waar mensen wonen en in publieke ruimtes, zoals scholen en klinieken. We werken nauw samen met de mensen in de gemeenschappen. Op die manier bieden we de juiste training en ondersteuning, waarmee de impact van ons werk tot lang na ons vertrek behouden blijft.

Verbeterde hygiëne - We rusten leden van de gemeenschap toe om families bewust te maken van en voorlichting te geven over hygiënische gewoonten. Daarmee worden diarree en andere ziekten als gevolg van onveilig drinkwater en slechte sanitatie voorkomen. Betere hygiënische gewoonten zoals handenwassen, veilig water halen en bewaren en het gebruik van hygiënische latrines zijn bewezen methoden die levens redden.

VERWANTE VERHALEN

WERKEN BIJ MEDAIR