1. Inleiding

Deze privacyverklaring beschrijft het beleid van Medair ten aanzien van het verzamelen en delen van informatie van bezoekers op de website van Medair, informatie over intellectueel eigendom en een vrijwaring. Het beleid is van toepassing op alle 'Medair-websites', dat wil zeggen: alle websites onder de domeinnaam van Medair: medair.org, medair-canada.org, medaircanada.org, medair.us, medair.ch, medair.nl, medair.fr, invest-in-aid.ch, invest-in-aid.com, invest-in-aid.net, invest-in-aid.org, investinaid.com, investinaid.net, investinaid.org, investinaid.ch, work-in-aid.com, work-in-aid.org, work.in-aid.net, workinaid.com, workinaid.net, workinaid.org, medairpraesentiert.ch, medairpresente.ch, medairpresents.ch, medairpresente.org, medairpresents.org.

Voor de doeleinden van dit privacybeleid wordt naar alle websites onder de domeinnaam van Medair verwezen als Medair.org.

2. Informatieverwerking

2.1 Normaal websitegebruik
U kunt Medair.org bezoeken zonder ons te laten weten wie u bent en zonder enige persoonlijke gegevens over uzelf kenbaar te maken. De enige informatie die wij verzamelen tijdens uw websitebezoek zijn de standaard serverlogboeken. Geregistreerd worden uw IP-adres (Internet Protocol-adres), domeinnaam, browsertype, besturingssysteem en informatie zoals de website waardoor u naar ons bent verwezen, de bestanden die u download van Medair.org, de pagina's die u bezoekt op Medair.org en de datum/tijd van deze bezoeken.

2.2 Verzameling van persoonlijk herleidbare informatie
Als u de Medair-nieuwsbrief of andere informatie aanvraagt, solliciteert naar een baan, een donatie geeft of betaalt voor de Oriëntatiecursus Noodhulp en Wederopbouw (ROC), dan zal u gevraagd worden persoonlijke gegevens zoals voor- en achternaam, adres, emailadres, telefoonnummer en geboortedatum te verstrekken. Deze informatie wordt alleen met uw medeweten en toestemming verzameld en wordt opgeslagen in de databanken van het internationaal hoofdkantoor van Medair en de nevenvestigingen van Medair.

Buiten dat verzamelen wij informatie over uw interesses en interpreteren wij uw individuele gebruikersgedrag door te analyseren welke koppelingen u aanklikt in de berichten die wij u per e-mail toezenden. Wij verzamelen en bewaren meer informatie dan alleen uw e-mailadres om u meer gerichte en interessante berichten toe te kunnen zenden. Het verstrekken van meer informatie dan alleen uw e-mailadres is vrijwillig. Door ons persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft u ons toestemming om die persoonlijke gegevens over u te verzamelen en te verwerken om u informatie te kunnen toezenden waarvan wij denken dat die voor u interessant is.

Medair slaat alle persoonlijke informatie die u ons geeft op zolang u aangeeft berichten van Medair te willen ontvangen. U kunt op uw verzoek op ieder moment toegang krijgen tot uw opgeslagen persoonlijke informatie.

Bepaalde sites van Medair.org zullen bij het aanmelden of verstrekken van persoonlijke gegevens een ‘cookie’ aanmaken. Door een cookie aan te maken, is Medair in staat om uw gegevens op te slaan voor de volgende keer dat u de website bezoekt, zodat u informatie niet opnieuw hoeft in te voeren. Hierdoor kunnen we u een beter op u afgestemde webomgeving bieden.

2.2.1 Wat is een cookie?
Een ‘cookie’ wordt door websites gebruikt om bezoekers van de site te identificeren zonder dat persoonlijke informatie wordt opgeslagen. De computer waarop de website draait, stuurt een kleine hoeveelheid gegevens naar de browser van de gebruiker en deze gegevens worden op de computer van de gebruiker opgeslagen. Iedere website kan op deze manier een eigen cookie sturen, mits de instellingen van de browser dit toelaten. Om privacyredenen staan browsers alleen toe dat websites toegang hebben tot door henzelf verzonden cookies en niet tot die van andere sites. Veel websites sturen bij ieder bezoek een cookie, om zo het gebruik van de site in kaart te kunnen brengen.

Cookies slaan informatie op over de online voorkeuren van de gebruiker. Gebruikers kunnen hun computers instellen om alle cookies te acceptereren, een melding te krijgen wanneer een cookie wordt verstuurd of om alle cookies te weigeren. Als gebruikers echter alle cookies weigeren, dan kunnen bepaalde gepersonaliseerde diensten niet worden aangeboden en kan het zijn dat niet alle mogelijkheden van Medair.org ten volle kunnen worden benut. Iedere browser is anders. Wij raden u aan om het menu ‘Help’ van uw browser te raadplegen voor informatie over het wijzigen van uw voorkeuren betreffende cookies. Meer informatie over cookies vindt u opwww.aboutcookies.org.

2.3 Gebruik van informatie
Wanneer u Medair persoonlijke informatie verstrekt, dan wordt deze informatie gebruikt om:

  • uw sollicitatie in behandeling te nemen;
  • uw aanmeldingen op de website en uw online donaties (via creditcard of op andere wijze) te bevestigen; 
  • uw online profielen en voorkeuren te onthouden;
  • met u contact op te nemen naar aanleiding van een vraag of suggestie en 
  • statistische analyse uit te voeren op gegevens zoals webverkeer, omzetfrequenties en doorklikratio's.

Door u aan te melden voor e-mail van Medair krijgt u:

  • maandelijks een elektronische nieuwsbrief met de laatste berichten over de impact van het werk dat Medair verricht;
  • bericht per e-mail als zich een noodsituatie voordoet;
  • meer informatie over de landenprogramma's van Medair en over hoe wij samenwerken met de meest kwetsbare mensen op de wereld;
  • informatie over hoe u in actie kunt komen en iets kunt betekenen voor andere mensen en
  • nieuws over de evenementen en campagnes van Medair.

2.4 Bescherming van informatie

2.4.1 Ten opzichte van derden
Zonder uw toestemming krijgen derden geen toegang tot persoonlijke informatie, uitgezonderd in geval van een rechterlijk bevel of wettelijke verplichting. Medair zal aan derden geen gegevens verkopen of verhuren voor onafhankelijk gebruik.

Medair kan geen verantwoordelijkheid nemen en is niet aansprakelijk voor websites van anderen met een koppeling of vermelding op Medair.org. Wij raden u aan het privacybeleid van deze andere websites te lezen.

2.4.2 Gegevensbeveiliging
Alle informatie die door gebruikers aan Medair.org wordt verstrekt, zal uiterst zorgvuldig worden behandeld en zal niet worden gebruikt voor doeleinden die niet in dit privacybeleid zijn genoemd of op manieren waarvoor de gebruikers geen uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Alleen het management en de medewerkers van Medair (inclusief het internationaal hoofdkantoor en de nevenvestigingen van Medair) en derden die onder rechtstreekse controle van Medair staan, hebben directe toegang tot deze informatie. In alle gevallen is deze toegang op basis van strikte vertrouwelijkheid.

2.4.3 Kwaliteit en toegankelijkheid van gegevens
Medair gebruikt verscheidene technieken en beveiligingsmaatregelen om de op onze systemen opgeslagen informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

2.4.4 Financiële informatie
Voor online donaties en betalingen gebruikt Medair een gerenommeerde bankdienst van derden, die de transactie verwerkt met gebruikmaking van het standaard 128-bits secure socket layer (SSL) protocol om uw betalingsgegevens te beschermen. Medair bewaart geen creditcard- of bankgegevens en slaat deze niet op.

2.5 Opzegging en wijziging van uw gegevens
U kunt zich op elk moment afmelden voor berichten van Medair. U kunt uw persoonlijke gegevens annuleren door terug te gaan naar de webpagina waar u deze eerder heeft verstrekt en het contactformulier voor die pagina te gebruiken om Medair.org op de hoogte te stellen. Als op de pagina geen contactinformatie staat, dan kunt u contact opnemen met unsubscribe(at)medair.orgvoor meer informatie.

3. Intellectueel eigendom

3.1 Auteursrechten
Tenzij anders vermeld, behoren de online diensten en alle gerelateerde intellectueel eigendomsrechten toe aan Medair International, enige houder van wettelijke en vruchtgebruiksrechten. Alle auteursrechten, ontwerprechten, databankrechten en andere intellectueel eigendomsrechten gerelateerd aan de online diensten zijn voorbehouden in alle rechtsgebieden.

3.2 Handelsmerken
Tenzij anders vermeld zijn handelsmerken voor producten of diensten, merknamen en logo’s die verschijnen op Medair.org gedeponeerde of ongedeponeerde handelsmerken van Medair International, enige houder van wettelijke en vruchtgebruiksrechten. U kunt onze logo’s gebruiken in overeenstemming met ons logogebruiksbeleid, maar hiervoor moeten wij eerst toestemming verlenen. Neem in dat geval contact op via feedback(at)medair.org om toestemming te vragen en een exemplaar van ons beleidsdocument te ontvangen.

3.3 Inbreuk
Als u vermoedt dat inbreuk wordt gemaakt op de intellectueel eigendomsrechten van Medair of dat wij inbreuk maken op de rechten van anderen, neem dan contact op via feedback(at)medair.org.

4. Vrijwaring

Hoewel Medair zich maximaal inspant om ervoor te zorgen dat de op onze websites vermelde informatie correct is, kunnen wij niet garanderen dat er geen vergissingen worden gemaakt. Daarom kan Medair niet aansprakelijk worden gesteld als een op Medair.org gepubliceerde vermelding geheel of gedeeltelijk onjuist is.

5. Beleidswijziging

Wij behouden ons het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wij raden u daarom aan dit privacybeleid van tijd tot tijd opnieuw te lezen, om zo op de hoogte te blijven van eventuele kleine wijzigingen. Mochten substantiële veranderingen worden aangebracht, dan zal dit op de homepage van Medair.org worden aangekondigd.

6. Terugbetalingsbeleid

 Voor alle online transacties en betalingen via creditcard geldt het volgende: als er binnen 90 dagen na de transactie een verzoek tot terugbetaling wordt ingediend bij feedback@medair.org, dan storneren we het bedrag via onze bank of de betaaldienstverlener. Wanneer er een onterechte afschrijving of verkeerde transactie plaatsvindt, neemt Medair de kosten voor de terugbetaling voor zijn rekening.

7. Contact Opnemen

Voor vragen over dit privacybeleid, de handelswijze van Medair of uw interactie met Medair.org kunt u contact opnemen met:

Medair
Myressa Nichols
Digital Marketing Officer
Chemin du Croset 9
CH-1024 Ecublens Zwitserland
Tel.: +41 (0)21 6943559
myressa.nichols@medair.org