Rampen komen steeds vaker voor. Over heel de wereld gebeuren er meer rampen en ze treffen meer mensen dan ooit, als gevolg van de bevolkingsgroei, klimaatverandering, verstedelijking en milieuschade. Daarom moeten we de meest urgente noden verlichten en tegelijk kwetsbare gemeenschappen versterken en hen weerbaarder maken tegen nieuwe bedreigingen.

HOE WE HELPEN
 

Noodhulp - Noodhulp behoort tot de kern van wat we doen. Als een ramp zich voordoet, staan onze noodhulpteams klaar om binnen 24 uur inzetbaar te zijn voor het bieden van levensreddende hulp ter plaatse. Zodra we er zijn, verstrekken we noodonderdak, huishoudelijke spullen, veilig drinkwater en sanitatie en noodgezondheidszorg. Ook zorgen we voor veilige sloop.

Beter herbouwen - Om families te beschermen tegen nieuwe rampen helpen we hen om hun huizen beter op te bouwen dan ze waren. We gebruiken degelijke materialen en rampenbestendige bouwmethoden. Medair werkt tijdens het ontwerp en de bouw nauw samen met gemeenschappen en families, die daardoor een sterk gevoel van eigenaarschap ontwikkelen.

Werken bij Medair