We kunnen ons maar moeilijk voorstellen hoe het is om te leven met te weinig eten. Maar als je in afgelegen conflict- of rampgebieden woont, is het geen kwestie van ongemak, maar van overleven. Ondervoede kinderen die niet behandeld worden, riskeren op de lange termijn mentale schade of zelfs de dood. Deze kinderen en andere ondervoede familieleden hebben goede voedingsstoffen nodig om te kunnen overleven.

HOE WE HELPEN
 

Noodvoedsel - Bij rampen en crises geven we onmiddellijk therapie en nazorg aan reeds ondervoede mensen. Ook bieden we preventieve zorg en maatregelen op de lange termijn, zoals gezondheidszorg, betere hygiëne, toegang tot veilig water en voedseleducatie aan gemeenschappen in nood. Onze teams geven daarnaast voedselhulp aan vluchtelingen en ontheemden die schuilen in kampen en informele tentenkampen.

Afwisseling in voedingsgewoonten - Met uw steun leren we mensen in bijv. afgelegen plekken in Afghanistan hoe ze hun eigen moestuin kunnen opzetten. Het geeft de mensen veel vreugde dat ze hun families daardoor meer keuze dan het zeer beperkte dieet van voorheen kunnen bieden. Ook geven we de gemeenschappen voorlichting over het belang van een goed uitgebalanceerd dieet voor kinderen.

Voedselzekerheid - Vanwege milieufactoren, zoals overstromingen en droogte, plotselinge conflicten en armoede hebben boerenfamilies moeite om voldoende voedsel te verbouwen om het hele jaar door te komen. Medair helpt plattelandsgemeenschappen in landen zoals Afghanistan zodat ze beter opgewassen zijn tegen deze gebeurtenissen die hun levens en levensonderhoud in gevaar brengen.

VERWANTE VERHALEN

Werken bij Medair