Het geweld in Rakhine State is sinds eind augustus weer opgelaaid. De situatie is instabiel en onduidelijk. Medair blijft zich daarom inzetten voor de meest kwetsbaren in Myanmar.

Myanmar heeft al meer dan 60 jaar te kampen met interne conflicten en geweld. Honderdduizenden mensen zijn verdreven uit hun huizen en gemeenschappen. Veel families leven daardoor onder barre, tijdelijke omstandigheden.

Bovendien is het land één van de meest door rampen getroffen landen ter wereld. In de afgelopen 10 jaar hebben de inwoners van Myanmar drie krachtige cyclonen, twee aardbevingen, zware overstromingen en dodelijke aardverschuivingen te verduren gehad. Families die in geïsoleerde plattelandsgebieden leven, dragen vaak de grootste last van deze rampen. Van veel mensen is het land beschadigd of de oogst vernield, waardoor het dagelijkse levensonderhoud is weggevallen. Duizenden families zijn uit hun huizen verjaagd. 

WAT WE DOEN

Risicobeperking van rampen – Medair maakt alles gereed om in actie te kunnen komen na een aardbeving of cycloon in Rakhine State en andere rampgevoelige gebieden in Myanmar.  Zowel binnen de staat als op landelijk niveau zijn we actief betrokken bij de werkgroep voor risicobeperking van rampen. Kwetsbare gemeenschappen nemen deel aan lokale voorbereidingsactiviteiten, met aandacht voor herstel- en herbouwmogelijkheden op de lange termijn. We nemen lokale medewerkers in dienst en leiden ze op, ondermeer met workshops voor onderzoek naar de kwetsbaarheid van vrouwen in Rakhine State.

Onderdak -In Rakhine State, waar bijna 120.000 ontheemden in kampen of gastgemeenschappen leven, heeft Medair gezorgd voor de noodzakelijke middelen om de zwaar beschadigde lokale schuilplaatsen te helpen herbouwen.

Overstromingshulp - In afgelegen dorpsgemeenschappen in Rakhine State heeft Medair geld-voor-werkactiviteiten gefinancierd om de drinkwatervoorzieningen te verbeteren. Kwetsbare families kregen daardoor inkomen waarmee ze voedsel konden kopen in een periode van extreme voedselonzekerheid, nadat hun oogsten in 2015 door overstromingen verloren waren gegaan. 

VERWANTE VERHALEN