Libanon is het land met de meeste vluchtelingen per hoofd van de bevolking. Het land met 4,4 miljoen inwoners heeft meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen opgenomen. De spanningen lopen hoog op. De kosten van het levensonderhoud zijn sterk gestegen. Het land is zwaar overbelast door de opvang van zo veel kwetsbare families.

Meer dan 415.000 vluchtelingen schuilen in de Bekavallei, velen van hen in tentenkampjes op gehuurde landbouwgrond. De crisis duurt nu al vijf jaar en er komt minder geld binnen voor de steun aan Syrische vluchtelingen. Deze families hebben veilige en warme onderkomens nodig, gezondheidszorg, onderwijs, veilig drinkwater, sanitatie en voedsel. De meesten van hen proberen gewoonweg te overleven totdat er vrede komt en ze weer kunnen terugkeren naar huis.

WAT MEDAIR DOET IN LIBANON

Veilige plekken - Medair geeft families onderdakpakketten bij aankomst, reparatiepakketten voor bestaande onderkomens en aangepaste pakketten voor ouderen en gehandicapten. Verder werken we aan verbetering van de leefomstandigheden en veiligheid in de kampen door middel van brandpreventie. Ook verbeteren we de leefomstandigheden van vluchtelingen die wonen in gebrekkige of half afgebouwde gebouwen.

Gezondheidszorg - Medair biedt levensreddende gezondheidszorg en voedselvoorzieningen aan kwetsbare vrouwen en kinderen. Ook verbeteren we de toegang tot zorg voor slachtoffers van seksueel geweld. We ondersteunen en versterken de gezondheidsklinieken en de gezondheidszorg als geheel en we geven gezondheidsvoorlichting in de vluchtelingenkampen.

Cartografie - In Libanon brengt Medair alle informele kampen in de Bekavallei in kaart. Daarnaast leiden we het in kaart brengen van de rest van het land. Deze kaarten worden door noodhulporganisaties gebruikt als een essentieel hulpmiddel voor de coördinatie, waardoor iedereen op de hoogte is van de gebieden waar dringende nood aanwezig is. Dit is belangrijk, want zo worden geïsoleerde families niet vergeten.

Water, sanitatie en hygiëne - Medair zorgt voor veilig drinkwater en latrines. Verder verbeteren we de waterafvoer en de sanitatie in de informele kampen, waardoor de families onder gezondere omstandigheden kunnen leven. 

Geldhulp - Veel vluchtelingen worstelen om te overleven, raken in de schulden of nemen wanhopige maatregelen om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien. Medair biedt financiële hulp aan vluchtelingen die wonen onder slechte omstandigheden zoals onafgemaakte gebouwen. Families kiezen zelf wat ze het hardst nodig hebben om te overleven in een crisis. Zo kunnen zij betalen voor huur, voedsel of gezondheidszorg. Die keuzevrijheid creëert waardigheid. Ook zorgt de geldhulp voor ondersteuning en opleving van lokale markten.

VERWANTE VERHALEN

WERKEN BIJ MEDAIR