Door tientallen jaren van oorlog loopt de ontwikkeling van Afghanistan achter. Hele generaties zijn dierbaren kwijtgeraakt door conflicten. Gemeenschappen zijn van huis en haard verdreven. De traditionele leefwijzen zijn verloren gegaan.

Voor een doorsnee gezin betekent dit levensbedreigende moeilijkheden zoals ondervoeding, vermijdbare ziektes, complicaties tijdens de zwangerschap, een tekort aan klinieken met opgeleid personeel en een gebrek aan veilig drinkwater en goede hygiëne.

Daarbij komt nog het prachtige, maar ruige en afgelegen landschap van Afghanistan, waar de winters streng en de zomers heet zijn en droogte en overstromingen voorkomen. Leven onder zulke omstandigheden betekent dat de families constant kwetsbaar zijn en moeilijkheden ondervinden.

WAT WE DOEN

Voeding - Medair helpt kinderen, zwangere vrouwen en borstvoedende moeders in informele kampen en door conflict getroffen gemeenschappen te herstellen van ondervoeding.

Water en sanitatie - Medair  brengt veilig water, latrines en hygiënetraining naar gemeenschappen en scholen in afgelegen dorpen in de Centrale Hooglanden en naar stedelijke conflictgebieden.

Weerbaarheid - Door het klimaat en door andere factoren hebben de families in de Centrale Hooglanden moeite om voldoende voedsel te verbouwen tijdens de lange, koude winters. Medair helpt de rurale gemeenschappen om de bedreigingen voor hun levensonderhoud te onderkennen en plannen te maken om ze te beperken.

VERWANTE VERHALEN

WERKEN BIJ MEDAIR